Historie Kunčiny

Původ jména Kunčina, německy Kunzendorf, byl vytvořen od jména Kunka, německy Kunz, což je domácí podoba od jména Konrád. Konrád byl pravděpodobně lokátor vsi, který Kunčinu zřejmě založil. Význam jména obce znamená Kunkova ves. 

Původně se vedle sebe nacházely dvě vsi se jménem Kunčina. Odlišovaly se rozdílným přídomkem, který se v průběhu doby měnil.  Stará a Nová Kunčina nebo Horní a Dolní Kunčina.
Od 17. století se Horní Kunčině začalo říkat Nová Ves, německy Neudorf.

Historické počátky vesnice Kunčina se spojují s převážně německou kolonizací ve druhé polovině 13. století, kdy byla ves zřejmě  založena. Až do poloviny 19. století byla Kunčina součástí panství Moravská Třebová.  První písemná zmínka o Kunčině pochází z roku 1270, kdy je zmiňován dědičný rychtář Herold.

Na možný Slovanský původ vesnice ukazuje archeologický výzkum v Kunčině v lokalitě „Skalka“, kde byly nalezeny pozůstatky slovanské polozemnice a keramické zlomky nádob. Tyto nálezy byly datovány do období 13. a 14. století.

Jihovýchodně od Kunčiny stával svobodný dvůr, v jehož držení se vystřídalo několik majitelů. V letech 1486 – 1495 byl majitelem dvora Jan Šedík z Kunčiny, který byl ve službách Ladislava
z Boskovic jako purkrabí na Moravské Třebové. Nejdéle vlastnil dvůr rod Zoffelů (1702 – 1916).

V roce 1850 byla Kunčina přičleněna do nově zřízeného politického okresu Moravská Třebová. Národopisně v 19. století byla vesnice zařazena do jazykově německého územně rozsáhlého ostrova Hřebečsko (Schönhengstgau), jenž existoval až do roku 1945. Po zabrání pohraničí v říjnu 1938 připadla obec až do konce druhé světové války pod správní okres Moravská Třebová
v župě Sudety k Německé říši.

Do roku 1945 převažovalo v obcích německé obyvatelstvo. V průběhu roku 1946 došlo k vysídlení původního německého obyvatelstva z vesnice. Vesnice byla po válce nově osídlena zejména česky a slovensky mluvícími obyvateli, kteří přicházeli většinou z obcí v okresech Prostějov, Nové Město na Moravě, Boskovice, slovenského okresu Náměstovo a jiných dalších okresů.

           

AUTOR TEXTU: Martin Protivánek

 

Odkaz na historické fotografie původních obyvatel obce