Místní poplatky 2023

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás jménem Obecního úřadu Kunčina požádal, abyste při úhradě místních poplatků za odpady a psy na rok 2023 preferovali platbu převodem na bankovní účet obce.

Výše poplatku za odpady na rok 2023 je stanovena částkou 550,- Kč za osobu. V případě, že si nejste jisti výší poplatku, prosím, kontaktujte správce poplatku na telefonním čísle 461 318 321.

Poplatky za psa zůstávají pro kalendářní rok 2023 nezměněny.

Číslo obecního účtu: 1283447359     Kód banky: 0800
Do zprávy pro příjemce uveďte: Jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště

Splatnost poplatků je 31. 3. 2023.

Pro poplatníky, kteří nemohou uhradit místní poplatky převodem, je otevřena pokladna OÚ Kunčina, a to každé pondělí a středu od 7:00-12:00 a 13:00-16:30.

 

Děkujeme za pochopení. 
Bc. Miroslav Kubín, starosta obce.