Majetek obce - prodej, pronájem, pacht, SOSB

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.09.2019 26.09.2019 Záměr prodeje a směn pozemků ve vlastnictví obce
Bc. Jana Pavlišová, DiS.