Zastupitelstvo obce Kunčina v období 2014-2018

Aleš Širůček

Zvolen za ANO 2011
Bez politické příslušnosti

Bc. Miroslav Kubín

Starosta obce 
Zvolen za ANO 2011
Bez politické příslušnosti

Dagmar Nedvědová

Zvolena za ČSSD
Bez politické příslušnosti

Ing. Josef Beneš

Zvolen za ANO 2011
Bez politické příslušnosti

Ing. Marek Šejnoha

Zvolen za KSČM
Bez politické příslušnosti

Jiří Jelínek

Předseda kontrolního výboru
Zvolen za ODS
Politická příslušnost: ODS

Jiří Šejnoha

Člen finančního výboru
Zvolen za KSČM
Bez politické příslušnosti

Ondřej Brychta

Zvolen za ANO 2011
Bez politické příslušnosti

Pavel Novotný

Zvolen za ANO 2011
Bez politické příslušnosti

Tomáš Matušák

Zvolen za KSČM
Bez politické příslušnosti

Zdeněk Henych

Předseda finančního výboru
Zvolen za KSČM
Politická příslušnost: KSČM