Kostel sv. Jiří

 

Kunčinský kostel sv. Jiří je jednolodní stavba. Loď je zaklenuta renesanční valenou klenbou s lunetami, kruchta je dřevěná. Do věže se vstupuje pozdně gotickým portálem. V horním patře je nad oknem vsazena kamenná deska se třemi znaky. Vnitřní zařízení pochází z různých období. Hlavní oltář je pseudorománský. Obsahuje ale pozdně renesanční reliéf sv. Jiří z konce 16. století. Klasicistní kazatelna pochází z doby kolem roku 1800. Boční oltáře a  kazatelna jsou klasicistní rovněž z doby kolem roku 1800. Křížová cesta je v rokokovém stylu. Místo původního presbytáře je nyní moderní čtvercová přístavba. Okna jsou vysoká a rovněž moderně upravená. Mezi nimi jsou zachovány opěrné pilíře.

 

                           

 

 

Sousoší Kalvárie a sousoší na balustrádě 

 

Před kostelem sv. Jiří v Kunčině se nachází soubor barokních soch. Skupina soch je obdobou morového sloupu a představuje významnou regionální památku dosahující celostátního významu. Tato jedinečnost je dána neobvyklým zpracováním a rozsáhlostí díla. Nečekaná stavba ve vesnickém prostředí je z hlediska množství soch připodobňována ke zmenšenině galerie soch světců na pražském Karlově mostě. Na terase vymezené balustrádou (zábradlí z kuželek) stojí dvanáct soch světců, které doplňují čtyři sochy světců na sloupech. Nedaleko balustrády se nalézá sousoší Kalvárie. Balustráda se sochami a sousoší Kalvárie jsou evidovány jako nemovité kulturní památky.

Soubor soch byl postaven na památku morové epidemie z roku 1715 a nešťastných událostí, které vesnice Kunčina a Novou Ves potkali. Nejstarší je socha sv. Jana Nepomuckého. Pochází již z roku 1712. Nalezneme zde kromě sv. Jana Nepomuckého i Pannu Marii, sv. Barboru a sv. Rocha. Na terase balustrády se pak nachází zleva od kalvárie sv. Kateřina Alexandrijská, sv. Jeroným, sv. Alžběta, sv. Simeon, sv. Magdaléna, sv. Rozálie, sv. františek Xaverský, sv. Ignác z Loyoly, sv. Karel Boromejský, sv. Šebastián, král David a sv. Matouš Evangelsita.

Památka sousoší na balustrádě je původními německými obyvateli jmenována jako Čtrnáct pomocníků v nouzi, kteří symbolizovali ochranu lidského bytí před nemocemi, přírodními katastrofami, závistí a zlobou. Poukazovali na pomíjivost lidského života a nabádali lidi k pokoře, spravedlnosti, oddanosti a víře.

Objednavatelem soch byl kunčinský farář Matěj Josef Theofil Kunert, který celou stavbu financoval. Sochy byly vytvořeny v dílně olomouckého sochaře Jana Sturmera.