Opravy a investice v Kunčině a Nové Vsi od roku 2000

 Kalendářní rok 2022

 • vybudování kontejnerových stání na tříděný odpad v Kunčině a v Nové Vsi
 • revitalizace Kulturního centra v Kunčině
 • Výstavba pergoly se zázemím na prodej na sportovním areálu v Kunčině (u pergoly umístěny herní prvky pro nejmenší děti)
 • garanční opravy herních prvků na dětských hřištích v Kunčině a v Nové Vsi

Kalendářní rok 2021

 • rekonstrukce sociálního zázemí v Kulturním domě v Kunčině, včetně nových rozvodů vody a napojení budovy ke splaškové kanalizaci
 • oprava kulturního domu Kunčina (sál a přísálí)
 • oprava chodníků na hřbitově v Nové Vsi
 • rozsáhlá rekonstrukce v budově hasičské zbrojnice v Nové Vsi (kompletní rekonstrukce zasedací místnosti, sociálního zázemí a knihovny, opraveny podlahy, včetně výměny podkladních vrstev a izolací, instalace vody, elektroinstalace, topení a kanalizace, opravy omítky a stropů ve všech místnostech, osazen nový plynový kotel)
 • restaurátorské práce v Nové Vsi – socha sv. Rocha a sousoší Kalvárie
 • oprava MŠ Kunčina – chodby a šatna, v kuchyni došlo k úpravě instalací, pořízení vybavení kuchyně, výměna podlahových krytin obou tříd a chodby
 • oprava fasády v Klubu důchodců
   

Kalendářní rok 2020

 • vybudování sociálního bydlení v obci Kunčina (oprava střechy, fasády, výměna oken a dveří, kompletní opravy bytových i nebytových prostor)
 • dokončena výstavba nové Kuchyně a jídelny Základní školy Kunčina (varná zóna, mycí centrum, kancelář, zázemí pro personál, příjezdová cesta pro zásobování školy, jídelna pro 60 strávníků, nová učebna dílen). Celý provoz je vybaven nejmodernější varnou technikou, myčkou, nápojovým centrem a vzduchotechnikou)
 • dokončena výstavba splaškové kanalizace v Kunčině
 • oprava herny v budově Mateřské školy v Kunčině
 • oprava šaten a vstupní chodby do budovy Mateřské školy
 • opravy v Mateřské škole v Nové Vsi – rekonstrukce skladu hraček a zahradního nářadí
 • rekonstrukce sálu v Kulturním domě v Kunčině (odstraněny stávající vstupní dveře do sálu a dveří, osazeny nové plastové dveře, úprava obložení v sále)
 • v budově Mateřské školy v Nové Vsi vyměněny radiátory v přízemí budovy)

Kalendářní rok 2019

 • výstavba nového chodníku k základní škole a nádraží, vybudována nová trasa veřejného osvětlení
 • započata výstavba splaškové kanalizace
 • rekonstrukce střechy Kaple sv. Rocha v Nové Vsi
 • rekonstrukce střechy budovy Kulturního domu v Nové Vsi a částečná demolice budovy
 • výstavba nové kuchyně v Základní škole v Kunčině
 • oprava jídelny budovy Mateřské školy v Kunčině
 • vysázeno cca 4000 sazenic listnatých stromů
 • oprava budovy Klubu důchodců – oprava fasády, vybudování nové zámkové dlažby před vstupem do budovy, vybudování zastřešeného přístřešku nad vchodem do budovy
 • výměna části vodovodu v Kunčině
 • výměna svítidel veřejného osvětlení v Nové Vsi
 • výměna vodovodu v Kunčině (II. etapa)

Kalendářní rok 2018

 • demolice hasičské zbrojnice v Kunčině
 • zahájena výstavba novostavby Hasičské zbrojnice v Kunčině

 Kalendářní rok 2017

 • vybudování veřejného osvětlení u Kaple sv. Rocha v Nové Vsi
 • výměna oken a dveří v Kulturním domě v Kunčině
 • renovace nátěru sloupů veřejného osvětlení v obci
 • oprava márnice na hřbitově v Nové Vsi
 • rekonstrukce hasičské zbrojnice v Nové Vsi
 • vybudování nové terasy u Kulturního domu v Kunčině
 • Pořízení a instalace systému bezdrátového rozhlasu
 • rekonstrukce topení v Mateřské škole v Kunčině, včetně pořízení nového plynového kotle

Kalendářní rok 2016

 • budování oplocenek, zasázeno 12.000 listnatých stromů (dub, buk, lípa)
 • přístavba skladu pro komunální techniku ke Kulturnímu domu v Kunčině
 • rekonstrukce kuchyně v Kulturním domě v Kunčině (nerezové vybavení)
 • vybudovány schody v areálu „Pod skalkou“, rekonstrukce chatky
 • zřízena kompostárna v Kunčině
 • oprava interiéru Kaple sv. Rocha
 • oprava válečného hrobu (pomníku) v Nové Vsi
 • oprava místních komunikací u hřbitově v Nové Vsi
 • přístavba skladu pro komunální techniku ke KD Kunčina
 • úprava okolí Obecního úřadu (odvodnění, stožáry na vlajky, fasáda, oprava soklu, úpravy zeleně)
 • vybudování přístřešku pro děti v Mateřské škole v Nové Vsi 
 • oprava střech obecních budov v Nové Vsi (č.p. 37 a 43)
 • oprava hřbitovní zdi v Kunčině
 • nové herní prvky u Základní školy Kunčina ve školní zahradě
 • v zahradě Mateřské školy byla instalována nafukovací trampolína
 • nový chodník před vchodem do budovy Obecního úřadu
 • oprava malého společenského sálu v Klubu důchodců

Kalendářní rok 2015

 • oprava kuchyně v budově Klubu důchodců v Kunčině (omítky, stropy, podlaha)
 • rekonstrukce sklepa KD Kunčina (vybourání příček, obezdívka nosných zdí, vybudování nového barového pultu, únikový východ)
 • oprava chodby v budově obecního úřadu (nové omítky, strop, lištování, výmalba)
 • oprava obřadní místnosti v budově obecního (odstranění dřevěného obložení, nové omítky, strop, svítidla, zalištování parket)
 • rekonstrukce oplocení volejbalového hřiště v Nové Vsi
 • montáž nových informačních tabulí a úřední desky v Nové Vsi
 • v MŠ Kunčina provedena kompletní oprava kuchyně a chodby u kuchyně (obklady, dlažby, stropy, omítky, vzduchotechnika)
 • Nová dětská hřiště v Kunčině a Nové Vsi
 • v areálu MŠ v Nové Vsi vytvořeno nové pískoviště, výměna plotu opravena podezdívka, nový chodník ze zámkové dlažby, nové okapy a svody)
 • opraven chodník u Klubu důchodců v Kunčině, vytvořeno nové parkoviště pro 4 vozidla
 • rekonstrukce mostu v Nové Vsi
 • oprava poškozeného propustku na cestě k Mladějovu
 • výstavba nového dřevníku u Kulturního domu v Kunčině
 • přestavba nevyužité místnosti v Klubu důchodců na dočasnou klubovnu SDH Kunčina

Kalendářní rok 2014

 • provedena přestavba a rekonstrukce Mateřské školy v Kunčině (opravena střecha, opraveny omítky, přistaven sprchový kout pro děti, výlevka, na chodbě položena nová podlahová krytina, opravena technická místnost, místnost pro zaměstnance, sociální zařízení pro zaměstnance, venkovní sociální zázemí pro děti)
 • proběhla celková rekonstrukce obecního domu s bytem školníka v areálu ZŠ Kunčina
 • rekonstrukce topení v Kulturním domě v Kunčině (výměna kotle, rozvodů a topných těles)
 • oprava nástupního prostoru u zastávky Hruška, instalace bezpečnostního zábradlí na chodníčku u Hrušky
 • úprava místní komunikace u točny v Nové Vsi

Kalendářní rok 2013

 • u prodejny Hruška vybudován chodníček směrem ke škole a nainstalovány laviček a 2 houpadel pro nejmenší děti
 • studna na fotbalovém hřišti Kunčina pro závlahu hřiště
 • modernizace systému řízení obecního veřejného osvětlení
 • oprava části fasády Kostela sv. Rocha v Nové Vsi

Kalendářní rok 2012

 • oprava kostelních hodin v Nové Vsi
 • oprava brány na hřbitově v Nové Vsi a zábradlí ke hřbitovu, vybudována zpevněná plocha pro parkování u hřbitova v Nové Vsi
 • oprava budovy MŠ v Nové Vsi (rekonstrukce elektroinstalace, sociálního zařízení, vstupní chodby, výměna oken, včetně vnitřních i venkovních parapetů, vchodových dveří, výmalba všech prostor školky, nátěr schodiště, vyměněny některé podlahové krytiny, rekonstrukce sociálního zařízení pro děti i personál)
 • vybudována zpevněná plocha ze zámkové dlažby se stojany pro kola u sportovního areálu v Kunčině
 • v areálu základní školy vystaven sklad nářadí u multifunkčního hřiště
 • byla zahájena postupná výměna čekáren u autobusových zastávek
 • oprava Mateřské školy v Kunčině – sanační omítky

Kalendářní rok 2011

 • realizace projektu Energetických opatření budovy Základní školy Kunčina (výměna oken, vchodových dveří, zateplení obvodového pláště budovy, oplechování střechy tělocvičny, šaten, jídelny a školních dílen, fasáda budov, rekonstrukce systému ústředního topení, instalace žaluzií)

Kalendářní rok 2010

 • zahájena výstavba Sportovního areálu Kunčina (fotbalový stadion včetně kabin a zázemí pro návštěvníky i širokou veřejnost, multifunkční hřiště u ZŠ)

Kalendářní rok 2008

 • rekonstrukce budovy Obecního úřadu v Kunčině, přístavba severního traktu

Kalendářní rok 2007

 • rekonstrukce sociálního zařízení v Kulturním domě v Nové Vsi

Kalendářní rok 2004

 •  opravy sociálního zázemí a klubovny v hasičské zbrojnici v Nové Vsi

Období 2000 - 2007

 • realizace výstavby nových dvojdomků v lokalitě u vlakového nádraží v Kunčině

Kalendářní rok 2000

 • plynofikace obou pracovišť MŠ Kunčina
 • výměna elektroinstalace v ZŠ Kunčina
 • instalace nové počítačová učebna ZŠ Kunčina
 • výstavba samostatného sociálního zařízení a sprchového koutu pro personál v ZŠ
 • úprava zázemí ve sklepě v Kulturním domě v Kunčině
 • novám přípojka elektrické energie v Kostele sv. Rocha v Nové Vsi, výměna vnitřní elektroinstalace, oprava nábytku a výmalba
 • restaurování soch před Kostelem sv. Jiří v Kunčině   
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-