Informace o obci

Znak obce

V zeleném štítě mezi dvěma zlatými obilnými klasy, každý se čtyřmi (2, 2) listy, doleva obrácená stříbrná radlice nahoře provázená stříbrným lněným květem se zlatým středem.

 

Vlajka

Zelený list s bílým svislým pruhem vycházejícím ze šesté a sedmé čtyřiadvacetiny horního a dolního okraje listu. Pruh provázen dvěma žlutými obilnými klasy, každý se čtyřmi listy (2, 2). Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

 

Virtuální prohlídka obce

 

Kontaktní a identifikační údaje:

Oficiální název   Kunčina  
Místní části   Kunčina a Nová Ves   
Katastrální území    Kunčina a Nová Ves u Moravské Třebové  
Sídlo   Kunčina 204, 569 24 Kunčina  
Telefon   +420 461 318 321  
E-mail   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
  00276880  
DIČ   CZ00276880  
Účet Česká národní banka   94-619591/0710  
Účet Česká spořitelna, a.s.   1283447359/0800  

 

Statistické údaje a občanská vybavenost obce:

Katastrální výměra Kunčina:   1401,29 ha
Katastrální výměra Nová Ves:   866,61 ha
Počet obyvatel celkem k 1.11.2022   1370
Česká pošta:   ano
Zdravotnické zařízení:   ne
Policie:   ne
Základní škola:   ano
Mateřská školka:   ano
Vodovod:   ano
Plynofikace:   ano
Splašková kanalizace   ano
Zřizované jednotky požární ochrany   ano 
Prodejna potravin   ano 
Pohostinství   ano 
Kulturní dům   ano

 

 

 

Obec Kunčina je součástí Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

Předseda Regionu - Ing. Miloš Mička
Místopředseda Regionu: Dušan Pávek, dipl. um

Adresa: T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

webové stránky:  http://www.regionmtj.cz

Mikroregion Moravskotřebovska a Jevíčska zaujímá jihovýchodní část okresu Svitavy (Pardubický kraj). V tomto území o rozloze cca 420 km2 založila v roce 1999 dvě spádová města a 28 vesnic Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčska čítající okolo 28 tisíc obyvatel. V roce 2001 se sdružení obcí transformovalo s přechodem veškerého majetku, závazků, pohledávek, práv a povinností na svazek obcí s názvem Region Moravskotřebovska a Jevíčska, který je dnes tvořený 32 členskými obcemi: Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné a Vysoká.

 

Obec Kunčina je součástí Dobrovolného svazku obcí Moravskotřebovský vodovod

Ředitelka svazku - Soňa Borovcová
Zástupce ředitelky svazku: Mgr. Libor Cach

Předseda rady svazku - Marcela Šípová

Adresa: Nádražní 1430/6, Moravská Třebová - Předměstí, 571 01

Předmětem činnosti je správa, údržba, ekonomický provoz, obnova a rozvoj skupinového vodovodu, jakož uceleného propojedného vodovodního systému. Rekonstrukce společných vodovodních a kanalizačních zařízení k zabezpečení dodávky kvalitní pitné vody v rozsahu českých a evropských standardů. Zajištění plynulé dodávky pitné vody v dostatečném množství a kvalitě členským obcím. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.

Členské obce: Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Janůvky, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Malíkov, Radkov, Rozstání, Rudná, Rychnov na Moravě, Staré Město, Třebařov, Útěchov.

 

Obec Kunčina je součástí MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Ředitelka: Miroslava Šejnohová

Adresa: Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

webové stránky:  https://www.masmtj.cz/

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. byla založena v prosinci 2006 za účelem rozvoje regionu, a to nejen na úrovni obcí, ale i na základě zapojení, dalších subjektů regionu jako jsou podnikatelé, neziskové organizace a aktivní občané. Jejím hlavním cílem je rozvíjet region prostřednictvím podpory projektů, které vybírají právě lidé, kteří v regionu žijí, kteří jej znají a vědí, co region potřebuje.

MAS je tedy nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). Je založena na principech místního partnerství, jehož cílem je podpora a rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS umplatňují, přispívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národních zdrojů.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. sdružuje občany, nestátní neziskové organizace, podnikatele a subjekty veřejné správy, které působí v rámci jejího území. MAS působí na území 33 obcí a měst svitavského okresu.

Rozloha území: 427,01 km2, počet obyvatel k 1.1.2018 = 26 333 obyvatel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The absolute bioavailability of Eplerenone is 69% following administration of a 100 mg oral Order Nembutal (Pentobarbital) medication buy If you are taking aspirin gum without a prescription, follow any warnings click for more info.

Effusion requiring aspiration may occur in patients with rheumatoid arthritis Patients with psychosis, dementia, and secondary psychiatric diagnoses were excluded from these studies click here to view more http://withoutaprescription.net Safe buy benzodiazepine without prescription availability.