Informace o povinnostech souvisejících se sestavováním rozpočtu obce dle platné legislativy ČR

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu 
musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání příslušného orgánu.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet a schválený závěrečný účet musí být zveřejněn do 30 dnů od jeho schválení příslušnými územními orgány.
Tyto dokumenty musí být zveřejněny až do doby schválení střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu na následující kalendářní rok.

Schválená pravidla rozpočtového provizoria musí být zveřejněna do 30 dnů od jejich schválení, a to až do zveřejnění schváleného rozpočtu.

Schválené rozpočtové opatření obce Kunčina
musí být zveřejněno do 30 dnů od jeho schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.

Monitor státní pokladny (rozklikávací rozpočet obce)     odkaz na webové stránky

Schválený rozpočet obce Kunčina pro kalendářní rok 2023, schválená rozpočtová opatření, rozpočtový výhled obce

             pdf ico 64x64                                   pdf ico 64x64 

  Souhrn         Příjmy          Výdaje               Rozpočtový výhled 2024-2025                  

 

                                                  

Schválený rozpočet obce Kunčina pro kalendářní rok 2022, schválená rozpočtová opatření, rozpočtový výhled obce

pdf ico 64x64                    pdf ico 64x64                                    pdf ico 64x64

  Souhrn           Příjmy            Výdaje               Rozpočtový výhled 2022-2024  

 

pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64                              

    RO 1                RO 2                RO 3                RO 4                RO 5      

Schválený rozpočet obce Kunčina pro kalendářní rok 2021, schválená rozpočtová opatření

pdf ico 64x64                   pdf ico 64x64

  Souhrn           Příjmy           Výdaje  

 

pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64

    RO 1                RO 2                RO 3                RO 4                RO 5                RO 6                RO 7 

Schválený rozpočet obce Kunčina pro kalendářní rok 2020

pdf ico 64x64        pdf ico 64x64

  Příjmy           Výdaje 

pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64

    RO 1                RO 2                RO 3                RO 4                RO 5                RO 6                RO 7

Schválený rozpočet obce Kunčina pro kalendářní rok 2019

pdf ico 64x64         pdf ico 64x64                                              pdf ico 64x64

   Příjmy           Výdaje            Rozpočtový výhled na období 2020-2022

 

pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64       

    RO 1                RO 2                RO 3                RO 4                RO 5                RO 6                RO 7                RO 8                 RO 9

 

pdf ico 64x64          pdf ico 64x64

   RO 10               RO 11

Schválený rozpočet obce Kunčina pro kalendářní rok 2018

pdf ico 64x64        pdf ico 64x64

   Příjmy          Výdaje

 

 pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64       

    RO 1                RO 2                RO 3                RO 4                RO 5                RO 6                RO 7                RO 8                 RO 9

 

pdf ico 64x64          pdf ico 64x64           pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64

   RO 10               RO 11              RO 12               RO 13              RO 14

Schválený rozpočet obce Kunčina pro kalendářní rok 2017

pdf ico 64x64        pdf ico 64x64 

   Příjmy          Výdaje

 

pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64          pdf ico 64x64       

    RO 1                RO 2                RO 3                RO 4                RO 5                RO 6                RO 7                RO 8                 RO 9

 

pdf ico 64x64          pdf ico 64x64

   RO 10               RO 11