STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.03.2024 25.03.2024 Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.03.2024 04.04.2024 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území Kunčina
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
02.11.2022 02.01.2023 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.05.2022 04.07.2022 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
03.11.2021 03.01.2022 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
04.08.2021 04.10.2021 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
03.02.2021 03.04.2021 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
11.05.2020 27.05.2020 Státní pozemkový úřad - Jednoduché pozemkové úpravy
11.05.2020 11.06.2020 Státní pozemkový úřad - Oznámení o vystavení nového soupisu nároků v rámci jednoduchých pozemkových úprav
05.02.2020 05.04.2020 Nabídka pozemků k pronájmu - Česká republika - Státní pozemkový úřad
02.05.2018 02.07.2018 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
22.03.2017 07.04.2017 Státní pozemkový úřad Oznámení o vydání rozhodnutí
č.j. SPU 634589/2016

VEŘEJNÍ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.03.2024 08.04.2024 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.12.2023 20.12.2023 Rozhodnutí ministra o rozkladu ČSOP Šumperk (D35 Opatovec – Staré Město)
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.07.2023 03.10.2023 Oznámení projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR Pk
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
27.06.2023 28.07.2023 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska
14.06.2023 17.07.2023 Oznámení o zahájení řízení po opravě pozemků - veřejná vyhláška
07.06.2023 10.07.2023 Veřejná vyhláška - oznámení pokračování stavebního řízení "D35 Opatovec - Staré Město"
02.05.2023 18.05.2023 Rozhodnutí - stavební povolení - přeložky vodních toků
02.05.2023 18.05.2023 Rozhodnutí - stavební povolení - přeložky vodních toků

Obecní úřad Kunčina
Kunčina 204
569 24 Kunčina

Tel: +420 461 318 321
Email: obec@obeckuncina.cz
Datová schránka: 59ibrui

Úřední hodiny:
pondělí a středa
7:00 - 12:00 / 13:00 - 16:30