Základní informace o obci

Kontaktní a identifiklační údaje:

Oficiální název:   Kunčina
Místní části:   Kunčina a Nová Ves
Katastrální území:   Kunčina a Nová Ves u Moravské Třebové
Sídlo:   Kunčina 204, 569 24 Kunčina
Telefon:   +420 461 318 321
E-mail:   obec@obeckuncina.cz
IČ:   00276880
DIČ:   CZ00276880
Účet Česká národní banka:   94-619591/0710
Účet Česká spořitelna, a.s.:   1283447359/0800

Statistické údaje a občanská vybavenost:

Katastrální výměra Kunčina:   1401,29 ha
Katastrální výměra Nová Ves:   866,61 ha
Počet obyvatel k 1. 11. 2022:   1370
Česká pošta:   ano
Zdravotnické zařízení:   ne
Policie:   ne
Základní škola:   ano
Mateřská škola:   ano
Vodovod:   ano
Plynofikace:   ano
Splašková kanalizace:   ano
Zřizované jednotky požární ochrany:   ano
Prodejna potravin:   ano
Pohostinství:   ano
Kulturní dům:   ano

Obec Kunčina je součástí:

Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Předseda Regionu: Ing. Pacel Charvát
Místopředseda Regionu: Dušan Pávek, dipl. um.

Adresa:
T. G. Masaryka 29,
571 01 Moravská Třebová

Webové stránky:
http://www.regionmtj.cz

Mikroregion Moravskotřebovska a Jevíčska zaujímá jihovýchodní část okresu Svitavy (Pardubický kraj). V tomto území o rozloze cca 420 km2 založila v roce 1999 dvě spádová města a 28 vesnic Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčska čítající okolo 28 tisíc obyvatel. V roce 2001 se sdružení obcí transformovalo s přechodem veškerého majetku, závazků, pohledávek, práv a povinností na svazek obcí s názvem Region Moravskotřebovska a Jevíčska, který je dnes tvořený 32 členskými obcemi.
Členské obce:
Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné a Vysoká.

Dobrovolný svazek obcí Moravskotřebovský vodovod

Ředitelka svazku: Jana Šebrlová
Zástupce ředitelky svazku: Mgr. Libor Cach

Adresa:
Nádražní 1430/6,
571 01 Moravská Třebová - Předměstí

Předmětem činnosti je správa, údržba, ekonomický provoz, obnova a rozvoj skupinového vodovodu, jako uceleného propojedného vodovodního systému. Rekonstrukce společných vodovodních a kanalizačních zařízení k zabezpečení dodávky kvalitní pitné vody v rozsahu českých a evropských standardů. Zajištění plynulé dodávky pitné vody v dostatečném množství a kvalitě členským obcím. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Členské obce: Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Janůvky, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Malíkov, Radkov, Rozstání, Rudná, Rychnov na Moravě, Staré Město, Třebařov a Útěchov.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Ředitelka: Miroslava Šejnohová

Adresa:
Palackého nám. 1,
569 43 Jevíčko

Webové stránky:
https://www.masmtj.cz/

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. byla založena v prosinci 2006 za účelem rozvoje regionu, a to nejen na úrovni obcí, ale i na základě zapojení dalších subjektů regionu jako jsou podnikatelé, neziskové organizace a aktivní občané. Jejím hlavním cílem je rozvíjet region prostřednictvím podpory projektů, které vybírají právě lidé, kteří v regionu žijí, kteří jej znají a vědí, co region potřebuje.

MAS je tedy nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). Je založena na principech místního partnerství, jehož cílem je podpora a rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS umplatňuje, přispívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Díky tomu je MAS důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národních zdrojů.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. sdružuje občany, nestátní neziskové organizace, podnikatele a subjekty veřejné správy, které působí v rámci jejího území. MAS působí na území 33 obcí a měst svitavského okresu.

Rozloha území: 427,01 km2, počet obyvatel k 1. 1. 2018 = 26 333 obyvatel

Obecní symboly

Image

Znak obce:

V zeleném štítě mezi dvěma zlatými obilnými klasy, každý se čtyřmi (2, 2) listy, doleva obrácená stříbrná radlice nahoře provázená stříbrným lněným květem se zlatým středem.

Vlajka obce:

Zelený list s bílým svislým pruhem vycházejícím ze šesté a sedmé čtyřiadvacetiny horního a dolního okraje listu. Pruh provázen dvěma žlutými obilnými klasy, každý se čtyřmi listy (2, 2). Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Obecní úřad Kunčina
Kunčina 204
569 24 Kunčina

Tel: +420 461 318 321
Email: obec@obeckuncina.cz
Datová schránka: 59ibrui

Úřední hodiny:
pondělí a středa
7:00 - 12:00 / 13:00 - 16:30